Voegwerken

Voegwerken Mvz gevelrenovatie

Het langst profijt van uw voegwerken hebt u als het bij de bouw van uw huis of bedrijfspand al op een goede, deskundige manier gebeurt.

 

Werkzaamheden voegwerken

  • Voegwerk vervangen wat oud is.
  • Vervangen voegwerk dat verweerd is.
  • Voegwerk dat in het verleden niet goed is uitgevoerd.

Duurzaamheid voegwerk

Voegwerk is één ding, maar voor duurzaam voegwerk zijn er een aantal voorwaarden waar tijdens het proces aan voldaan moet worden.

Om te beginnen is dat een goede voorbereiding van de ondergrond (uitkrabben van het metselwerk, schoonmaken van de voegen en het vaststellen van het vochtgehalte van de stenen). Dan is er de juiste samenstelling van de voegspecie (uitgebalanceerd zandpakket en de juiste opbouw van de mortel). Vervolgens komt het verdichten van aangebrachte voegspecie en de nabehandeling (beschermen tegen uitdrogen en uitspoelen door regen). Maar uiteindelijk draait het naast een goede samenstelling en kwaliteit van de mortel om het vakmanschap van de voeger. Vakmanschap waarborgen we door onze vakkundige en betrouwbare medewerkers. En wat betreft de mortel: Van Dooren BV werkt uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige materialen.

Voeghardheidsmeter

Voeghardheidsmeter

Voegen zijn er in vele varianten. Van de platte borstelvoeg en de snijvoeg tot de schaduwvoeg en de verdiepte gladde voeg. Verdiepte voegen zouden volgens velen duurzamer zijn dan platvolle geborstelde voegen. Uit metingen is echter gebleken dat de platvolle voeg bij de juiste speciesamenstelling en een goede uitvoering eveneens voldoende hard kan worden. De voeg die we gebruiken verschilt per project. Wat de hardheid van voegen betreft zijn het niet alleen bovengenoemde voorwaarden waaraan duurzaam voegwerk moet voldoen. Zouten en zuren in de ondergrond kunnen het uitharden zeer nadelig beïnvloeden. In de renovatie van oudbouw is dit een veelvoorkomend fenomeen. De hardheid van voegwerk kan in de praktijk na uitharding gemeten worden met een voeghardheidsmeter.

 

Belang van nazorg

Bij vers voegwerk is een uitgebreide vorm van nazorg van belang. Hierdoor blijft het voegwerk beter beschermd tegen uitdrogen en uitspoelen door regen. Wij bieden goede nazorg om u een sterke voeg met een lange levensduur te garanderen.